Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen de “Voorwaarden”) voor de website https://iloveveterinary.com (hierna te noemen de “Website”) vormen een wettelijke overeenkomst tussen de gebruiker (hierna te noemen “gebruiker”, “u”, “uw”) van de Website en ILVM llc, een Amerikaans bedrijf, met een geregistreerde kantoor in het World Trade Center van Delaware 802 N West St STE 105 Wilmington, DE 19801, de Verenigde Staten van Amerika (hierna te noemen het “Bedrijf”, “ons”, “wij”, “onze”).

Door de Website te gebruiken, gaat u ermee akkoord wettelijk gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, gelieve de Website dan niet te gebruiken. U mag de Website alleen gebruiken als u akkoord gaat met deze Voorwaarden.

 1. De Website

1.1 Over de website

1.1.1 De Website is een platform waarmee veterinaire liefhebbers nuttige veterinaire informatie kunnen delen met andere leden van de Website.

1.1.2 De Website biedt twee registratiemogelijkheden. Een gebruiker kan worden geregistreerd als organisatie of als individu.

1.1.3 Op de Website kunnen gebruikers die zijn geregistreerd als organisatie (hierna de "Organisaties" genoemd) informatie plaatsen over beschikbare vacatures, praktijken, stages, vrijwilligersfuncties en studies op het gebied van diergeneeskunde.

1.1.4 Op de website kunnen gebruikers die als individu zijn geregistreerd (hierna de "particulieren" genoemd) de door de organisaties verstrekte informatie zoeken, solliciteren naar banen, praktijken, stages, vrijwilligersfuncties en studies op het gebied van diergeneeskunde.

1.1.5 De ​​Website biedt de Organisaties en de Individuen de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen en rechtstreeks te communiceren via berichten in hun e-mails. Houd er rekening mee dat de Website slechts de communicatie tussen de gebruikers van de Website faciliteert. De Website is dus niet verantwoordelijk voor de informatie die door de Organisaties en de Individuen wordt geplaatst en grijpt op geen enkele manier in de communicatie tussen de Organisaties en de Individuen.

1.1.6 De Website bevat ook een online winkel waar gebruikers op maat gemaakte kleding, drinkgerei en sieraden kunnen kopen (hierna de "Goederen"). Wanneer u producten uit onze winkel koopt, passen wij specifieke Algemene Voorwaarden (https://iloveveterinary.myshopify.com/23141353/policies/163872794.html), Privacybeleid (https://iloveveterinary.myshopify.com/23141353/policies/163840026.html) en restitutiebeleid (https://iloveveterinary.myshopify.com/23141353/policies/163807258.html)

1.1.7 Het Bedrijf biedt zelf GEEN vacatures, praktijken, stages, vrijwilligersfuncties en studies op veterinair gebied. Door de Website te gebruiken, erkent u dat alleen de Organisaties verantwoordelijk zijn voor de inhoud, beschikbaarheid en toegankelijkheid van de aanbevolen vacatures, praktijken, stages, vrijwilligersfuncties en studies op veterinair gebied.

1.1.8 Het Bedrijf IS NIET betrokken bij enige contractuele of andere relatie die ontstaat tussen de Organisaties en de Individuen. De Organisaties en de Individuen dragen de volledige verantwoordelijkheid voor het naleven van alle toepasselijke wetten met betrekking tot enige contractuele of andere relatie die tussen hen kan ontstaan ​​als gevolg van de communicatie via de Website.

1.2 Registratie op de Website

1.2.1 U kunt inloggen op de website door een account rechtstreeks op de website aan te maken of met een sociaal netwerkaccount met behulp van sociale login van Oneall (https://www.oneall.com/company/data-protection/)

1.2.2 Om u op de Website te registreren, klikt u op de knop "Registreren" in de linkerbovenhoek van de Website, voert u uw contactgegevens in (dwz een gebruikersnaam, e-mailadres, wachtwoord en klikt u op de knop " Registreer” hieronder). Als u zich als organisatie registreert, kunt u het vakje “Ja. Ik wil stageaanbiedingen plaatsen” voordat je je inschrijving voltooit.

1.2.3 Het is niet toegestaan ​​om meer dan één account te registreren met hetzelfde e-mailadres en uw account is niet overdraagbaar.

1.2.4 Door u te registreren op de Website, verklaart en garandeert u dat alle door u aan het Bedrijf verstrekte informatie juist en up-to-date is op het moment dat uw account op de Website wordt aangemaakt.

1.2.5 Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de inloggegevens die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Website op een persoonlijke en veilige manier worden bewaard. Als u merkt dat er een beveiligingsinbreuk is of is geweest met betrekking tot uw geregistreerde account, neem dan onmiddellijk contact op met het Bedrijf.

 1. Inhoud van het bedrijf

2.1 Een deel van de inhoud die op de Website wordt gepubliceerd, is eigendom van het Bedrijf (hierna "Bedrijfsinhoud" genoemd). Bedrijfsinhoud omvat, maar is niet beperkt tot, afbeeldingen, broncode en tekst. We willen u erop wijzen dat de inhoud van het bedrijf wordt beschermd door de intellectuele eigendomswetgeving van de Verenigde Staten van Amerika en de toepasselijke internationale intellectuele eigendomswetten. Tenzij anders bepaald in deze Voorwaarden, is het u op geen enkele manier toegestaan ​​de Inhoud van het Bedrijf te gebruiken, met inbegrip van het downloaden, wijzigen, kopiëren en distribueren van de Inhoud van het Bedrijf.

 1. Door gebruikers gegenereerde inhoud

3.1 De Website biedt gebruikers de mogelijkheid om online content op de Website te publiceren (hierna gezamenlijk de “User-Generated Content”) door middel van opmerkingen, social media berichten en openbare profielen. De door gebruikers gegenereerde inhoud kan bijvoorbeeld opmerkingen, tekst, afbeeldingen en video's bevatten.

3.2 U stemt ermee in om geen door gebruikers gegenereerde inhoud of ander materiaal in te dienen dat:

(i) in strijd is met toepasselijke wetten;

(ii) malware bevat (bijv. virussen, wormen, Trojaanse paarden) of omleidingen naar websites die malware bevatten;

(iii) de intellectuele eigendomsrechten van anderen schendt;

(iv) wordt gekopieerd van een andere website;  

(v) etnisch, raciaal of anderszins verwerpelijk is;

(vi) seksueel expliciet, lasterlijk, intimiderend, lasterlijk, beledigend, godslasterlijk, vulgair, bedreigend, hatelijk, obsceen is;

(vii) het gebruik van tabak of alcohol adverteert of aanmoedigt;

(viii) reclame maakt voor of het gebruik van illegale stoffen aanmoedigt;

(ix) een vorm van spam of andere illegale berichten is;

(x) links naar andere websites bevat;

(xi) geen vaste stof bevat; en

(xii) aanbiedingen van producten of diensten bevat.

3.3 We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken door gebruikers gegenereerde inhoud die in strijd is met deze voorwaarden, te wijzigen, te verwijderen of te verwijderen.

3.4 Door door gebruikers gegenereerde inhoud te publiceren, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor alle claims, kosten, uitgaven, aansprakelijkheden, verliezen en schade die voortvloeien uit of verband houden met uw door gebruikers gegenereerde inhoud.

3.5 Door uw door gebruikers gegenereerde inhoud op de website te plaatsen, verleent u het bedrijf onbeperkte, royaltyvrije, eeuwigdurende en onherroepelijke rechten voor het gebruiken, distribueren, aanpassen, remixen, wijzigen, publiekelijk weergeven, publiekelijk uitvoeren, uittrekken, voorbereiden van afgeleide werken van en uw door gebruikers gegenereerde inhoud reproduceren.

3.6 Houd er rekening mee dat door u geplaatste door gebruikers gegenereerde inhoud openbaar kan worden. Houd hier rekening mee voordat u persoonlijke of gevoelige informatie openbaar maakt, inclusief, maar niet beperkt tot, uw contactgegevens.

 1. Nieuwsbrief

4.1 Als u wilt, kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief. U kunt dit doen door gebruik te maken van de functionaliteit "Aanmelden voor nieuwsbrief" die beschikbaar is op de Website.

4.2 Als u zich wilt afmelden voor onze nieuwsbrief of ander marketingmateriaal, klikt u op de link "uitschrijven" die is opgenomen in elke nieuwsbrief die door het bedrijf aan u is verzonden.

 1. Klantenservice

5.1 Aarzel niet om ons uw ondersteuningsvraag te sturen. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar office@iloveveterinary.com. Als u meer wilt weten over hoe u contact met ons kunt opnemen, raadpleeg dan sectie 19 van deze voorwaarden.

5.2 Houd er rekening mee dat we momenteel geen telefonische ondersteuning bieden.

 1. Een licentie om de Website te gebruiken

6.1 We verlenen u een persoonlijke, herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte licentie om de Website te gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden.

 1. Licentiebeperkingen

7.1 Tenzij anders vermeld in deze Voorwaarden, is het u niet toegestaan ​​om: (i) Bedrijfsinhoud en de door gebruikers gegenereerde inhoud te verspreiden; (ii) de inhoud van het bedrijf en de door gebruikers gegenereerde inhoud kopiëren; (iii) de bedrijfsinhoud en de door gebruikers gegenereerde inhoud demonteren, wijzigen, decompileren, reverse-engineeren, vertalen, aanpassen; (iv) distribueren, verhuren, uitlenen, gebruiken, leasen of proberen andere rechten op de inhoud van het bedrijf en de door gebruikers gegenereerde inhoud aan derden te verlenen.

 1. Eigendom

8.1 Alle inhoud van het bedrijf, inclusief handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen van het bedrijf, is intellectueel eigendom van het bedrijf, zijn partners, agenten, licentiegevers, verkopers en/of andere contentproviders.

8.2 Alle door gebruikers gegenereerde inhoud is eigendom van de respectievelijke eigenaren. Het bedrijf is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de door gebruikers gegenereerde inhoud.

 1. Betalingen & terugbetalingen

9.1 Het gebruik van de Website, inclusief registratie van een account op de Website en communicatie tussen de Organisaties en de Particulieren is gratis.

9.2 We plaatsen geen advertenties op de Website om de gebruikers van de Website te bereiken op basis van hun gedrags-, psychografische en demografische kenmerken.

 1. Uw garantie aan het bedrijf

10.1 U verklaart en garandeert dat: (i) u de Website niet zult gebruiken op een manier die in strijd is met toepasselijke wetgeving; (ii) uw leeftijd is minimaal 18 jaar; en (iii) u zult de Website alleen gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden.

 1. Privacy

11.1 Door de Website te gebruiken, gaat u ermee akkoord en erkent u dat het Bedrijf uw persoonlijke informatie mag verzamelen en verwerken. Als u meer wilt weten over hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen en verwerken, bezoek dan ons privacybeleid dat beschikbaar is op: https://iloveveterinary.com/privacy-policy/ .

 1. Beschikbaarheid

12.1. We leveren redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de Website altijd beschikbaar is. Desalniettemin kunnen we niet garanderen dat de website altijd beschikbaar is, omdat de beschikbaarheid van de website kan worden beïnvloed door factoren die we niet kunnen beheersen, zoals bandbreedteproblemen, defecte apparatuur of overmacht. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor het niet beschikbaar zijn van de Website als gevolg van dergelijke factoren.

 1. Kruisstukken

13.1 De website en de door gebruikers gegenereerde inhoud kunnen links bevatten naar websites die eigendom zijn van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die eigendom zijn van derden.

 1. Afwijzing van garanties

14.1 VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, LEVEREN WIJ DE WEBSITE OP "ZOALS BESCHIKBAAR", "AS IS" EN "MET ALLE FOUTEN". WIJ DOEN GEEN ENKELE VERKLARING OF GARANTIES OVER DE BETROUWBAARHEID, GESCHIKTHEID EN NAUWKEURIGHEID, VOOR ENIG DOEL, VAN DE WEBSITE. WIJ WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES AF MET BETREKKING TOT DE WEBSITE EN HAAR WERKING.

 1. Beperking van aansprakelijkheid

15.1 TENZIJ ANDERS VERMELD IN DE TOEPASSELIJKE WET, ZIJN WIJ NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, INCIDENTELE, BEPAALDE, SPECIALE OF ANDERE GERELATEERDE SCHADE VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DE WEBSITE.

15.2 De Organisaties en de Individuen zijn als enige verantwoordelijk voor hun activiteiten op de Website en de Website kan uitsluitend op eigen risico worden gebruikt.

15.3 Het is mogelijk dat de Organisaties en de Individuen de Website gebruiken op een manier die in strijd is met deze Voorwaarden. We moedigen de gebruikers aan om redelijke voorzichtigheid te betrachten en hun eigen controles en interviews uit te voeren bij interactie met andere gebruikers op de Website.

15.4 Als gebruikers een probleem ondervinden met andere gebruikers van de Website, raden we aan contact op te nemen met het Bedrijf. Het bedrijf behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om geschillen, transacties of interacties tussen gebruikers van de website te controleren.

15.5 Het Bedrijf heeft geen controle over, en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor, het handelen of nalaten van de Organisaties en de Individuen, inclusief het plaatsen van informatie over vacatures, praktijken, stages, vrijwilligersfuncties en studies op het gebied van veterinaire, en deelnemende in hen.

 1. Beëindiging

16.1 Deze Voorwaarden zijn van kracht totdat ze worden beëindigd.

16.2 We kunnen, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden op elk moment beëindigen door u een bericht of een e-mail te sturen. Bovendien worden uw rechten onder deze Voorwaarden automatisch beëindigd als u zich niet houdt aan enige bepaling van deze Voorwaarden.

16.3 Na beëindiging van deze Voorwaarden komen alle wettelijke rechten die u op grond van deze Voorwaarden zijn verleend, te vervallen. Bij beëindiging stop je met het gebruik van de Website.

16.4 Het Bedrijf kan uw account wijzigen of verwijderen van de Website als we naar eigen goeddunken van mening zijn dat uw account deze Voorwaarden schendt en het gepast, noodzakelijk of wenselijk is om dit te doen.

16.5 U kunt op elk moment en om welke reden dan ook stoppen met het gebruik van de Website.

 1. Toepasselijk recht

17.1 De Voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van de staat Delaware, de Verenigde Staten van Amerika.

17.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden zullen worden beslecht door de rechtbanken in de staat Delaware, de Verenigde Staten van Amerika.

 1. Wijziging van deze voorwaarden

18.1 We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen door de gewijzigde voorwaarden op de website te plaatsen en/of u een bericht of e-mail te sturen waarin u wordt geïnformeerd over de wijzigingen. Indien u doorgaat met het gebruiken van de Website nadat de wijzigingen van de Voorwaarden op de Website zijn gepubliceerd en/of een bericht of e-mail hebben ontvangen waarin u wordt geïnformeerd over de wijzigingen, gaat u akkoord met de wijzigingen.

 1. Contact details

19.1 Als u vragen of opmerkingen heeft over deze voorwaarden, wilt u een kopie van deze voorwaarden ontvangen in een voor u acceptabel formaat, stuur dan een e-mail naar kantoor@iloveveterinary.com.

Onze andere contactgegevens zijn:

ILVM LLC

World Trade Center van Delaware

802 N West St STE 105

Wilmington, DE 19801

Tel .: 302 476 2551

E-mail: office@iloveveterinary.com

 1. Laatste wijziging

20.1 Deze Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 7 mei 2018.

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Laat hieronder uw e-mailadres achter om lid te worden van het I Love Veterinary-team en geniet van regelmatig nieuws, updates, exclusieve inhoud, nieuwkomers en meer!